Bezbednost i osiguranje

Osnovna pravila bezbednosti i odgovornosti

Svestan sam da je moje učestvovanje i učestvovanje moga deteta u aktivnostima streličarstva, prelaska preko prepreka od užeta ili sajli, korišćenja zip-lajna ("zip line"), veštačke stene, er-softa ("air soft"), vožnje bagija, kvadova, rolera, šetnje u prirodi i drugim zabavnim i rekreativnim aktivnostima, koje su omogućene u sklopu programa koje kao svoj proizvod nudi "Dino & Adventure Park" Zlatibor (u daljem tekstu "Park") povezano sa razumnom dozom rizika, i da te aktivnosti predstavljaju naporne ili opasne aktivnosti koje mogu kao rezultat imati telesne povrede.

Kako bi se postigao maksimalan nivo bezbednosti za sve učesnike u aktivnostima koje organizuje "Dino & Adventure Park" Zlatibor, obavezno je poštovanje osnovnih pravila "Parka" koja se primenjuju na svim sadržajima i aktivnostima, odnosno na području celog "Parka", kao i posebnih pravila koja uvažavaju specifičnosti svakog pojedinačnog sadržaja i predispozicija učesnika.

Ulaskom na područje "Dino & Adventure Park" Zlatibor, svaki posetilac prihvata obavezu poštovanja osnovnih i posebnih pravila "Parka". Upoznavanje sa sadržinom osnovnih i posebnih pravila "Parka" je obaveza svakog korisnika sadržaja, zajedno sa učestvovanjem u obuci o korišćenju sigurnosne i druge opreme i sigurnosnim protokolima.

Pristajem da se pridržavam dogovorenih pravila učešća i sigurnosti za sopstveno dobro i za dobro drugih osoba. Svestan sam da će mi učešće biti dozvoljeno tek nakon saopštavanja pravila i instruktaže, provere opreme i sigurnosti, dok organizator može u bilo kom trenutku odbiti moje učešće.

Takođe sam svestan/-na i shvatam da u ovim aktivnostima učestvujem svojevoljno i na sopstvenu odgovornost i da ću se uključiti u aktivnosti koliko budem želeo/-la, nakon razmatranja sopstvenog zdravlja, fizičkih sposobnosti i zdravstvenih ograničenja. Ako na bilo koji način svojim učešćem prouzrokujem štetu bilo kojoj drugoj osobi, njenoj imovini, ili imovini organizatora, preuzimam krivicu i pobrinuću se da organizator ne pretrpi nikakvu sa tim povezanu štetu.

Pristajem da se pridržavam organizatorovih pravila ponašanja unutar "Parka" i sa tim u vezi definisanih sigurnosnih pravila za moje sopstveno dobro i dobro drugih osoba, kako radnika tako i ostalih učesnika.

Saglasan/-na sam da se fotografije i video snimci događaja koriste od strane "Dino & Adventure Park" Zlatibor i njenih saradnika u svrhe promocije i izveštaja o aktivnostima.

Svi posetioci parka kupovinom ulaznice su osigurani.