Velociraptor

Period: kasna kreda - pre 75 miliona godina
Mesto: Mongolija
Dimenzije fosila: 2 metra dužina
Kratke činjenice: Velociraptor je bio brz trkač, dvonožni dinosaurus. Ovaj mesojed je imao oko 80 oštrih zuba. Bio je predator i imao je vrat u obliku slova S, ruke koje su imale tri prsta sa kandžama, duge tanke noge i stopala sa četiri prsta koji su imali kandže. 1971. godine, fosili Velociraptora i Protoceratopsa pronađeni su zajedno. Uginuli su zajedno. Velociraptor je napadao protoceraptora sa svojim kandžama, a oklopna glava Protoceraptosa je najverovatnije probušila grudi Velociraptora.

Velociraptor