Air Soft

Air Soft - pucanje iz vernih replika oružja, na poligonu sa 27 pokretnih i statičnih meta

Air Soft „oružje“ su verne replike realnog oružja, jednaka po dimenzijama, detaljima i skoro iste težine. Suština mehanizma AirSoft oružja je da, malom količinom vazdušnog pritiska, izbacuje plastičnu kuglicu. Dino park Vam nudi poligon sa 27 pokretnih i statičnih meta različitih dimenzija i udaljenosti.

Air soft
Air soft
Air soft
Air soft
Air soft
Air soft
Air soft
Air soft
Air soft
Air soft
Air soft
Air soft
Air soft
Air soft
Air soft